Pastilles Regaliz Ebro

Història de la regalèssia


La Regalèssia


La regalèssia, estrep, (cast. regaliz, paloduz, palo dulce, orozuz, Bot. Glycyrrhiza Glabra), es una planta herbívola lleguminosa que vegeta espontàniament en terres lleugeres i humides.

La zona on creix i es cria, abraça una franja subtropical euroasiàtica entre els graus de latitud 30º a 45º, a saber: a Espanya, Itàlia (Sicília), Grècia, Turquia, Síria, Iraq, Iran, Turkmenistan, Mongòlia i Xina (Manxúria).

Mapa de la regalèssia


Disseny web Barcelona